ข่าวสารสหกรณ์
 
  สหกรณ์ฯ ชี้แจงการส่งชำระสัญญาพักชำระหนี้  
  ประกาศเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ชี้แจงการส่งชำระหนี้สัญญาเงินกู้ ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ที่มีผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ หมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ เรื่องโรคที่สงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสงเคราะห์
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ สหกรณ์ฯรับสมัครบุคคลตำแหน่งบริหารทั่วไป
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
9
7
8
7
2
3