สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด
ที่อยู่ ตึกอาทิตย์ทิพอาภา บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ coop023547492@gmail.com, coopmsds1@gmail.com
โทรศัพท์ 02-354-7486 ถึง 02-354-7492
แฟกซ์ 02-354-7486 ถึง 02-354-7488 ต่อ 101, 116
ชื่อผู้ส่ง  
อีเมล์ผู้ส่ง  
รายละเอียด  
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
4
9
5
3
7
3