ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด จะพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ดังนี้


ทุนการศึกษาบุตร.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563
 
 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ Mobile App
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563
 
 
    ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) รับสมัครสมาชิก ปี 2563 - 2564
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ย(ฉบับที่ 3)
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563
 
 
    ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2563
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
7
2
5
7
3
2