ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด จะพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ดังนี้


ทุนการศึกษาบุตร.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสินเชื่อ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
 
 
    ประกาศ หมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562
 
 
    กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562
 
 
    สหกรณ์ฯ ออกบริการนอกสถานที่
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
 
    หลักเกณฑ์การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
3
5
6
4
4
0