ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  โครงการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสังคม  
 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด จัดโครงการ"สหกรณ์เพื่อพัฒนาสังคม (CSR)" ครั้งที่ 2 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีกิจกรรมหลักคือร่วมกันปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปลาสู่ทะเล และรับฟังการบรรยายการรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562
 
 

หน้า:
1 2 3
 
  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    ภาพกิจกรรมวันทำบุญสำนักงานสหกรณ์
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563
 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
    กิจกรรม 5 ส
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562
 
    สหกรณ์ฯ บริการนอกสถานที่
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
 
    ประเพณีวันสงกรานต์
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562
 
    สหกรณ์ฯ บริการนอกสถานที่
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
    ด้วยรักและผูกพัน
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
5
2
5
4
9
9