ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  สหกรณ์ ฯ ออกบริการนอกสถานที่  
 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นางอรอำไพ สิงห์มะสิ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดติดตามหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกบริการนอกสถานที่ มีการบริการด้านการฝากเงิน การกู้เงิน สวัสดิการ และการประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน พมจ.ปทุมธานี มาให้กำลังในในการออกให้บริการครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวดปทุมธานี
 
 

  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    สหกรณ์ฯ บริการนอกสถานที่
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
    ด้วยรักและผูกพัน
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
    โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
    กิจกรรม 5 ส
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562
 
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
    โครงการ"อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ"
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561
 
    สหกรณ์ ฯ ออกบริการเคลื่อนที่
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
1
2
6
2
7
8