ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  สหกรณ์ ฯ ออกบริการนอกสถานที่  
 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นางอรอำไพ สิงห์มะสิ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดติดตามหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกบริการนอกสถานที่ มีการบริการด้านการฝากเงิน การกู้เงิน สวัสดิการ และการประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน พมจ.ปทุมธานี มาให้กำลังในในการออกให้บริการครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวดปทุมธานี
 
 

  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.รท.) ประกาศรับสมัครกรณีพิเศษ
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562
 
    สหกรณ์ฯ บริการนอกสถานที่
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
 
    ประเพณีวันสงกรานต์
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562
 
    โครงการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสังคม
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
 
    สหกรณ์ฯ บริการนอกสถานที่
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
    ด้วยรักและผูกพัน
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
    โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
2
2
0
6
7
9