ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  สหกรณ์ ฯ ออกบริการนอกสถานที่  
 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นางอรอำไพ สิงห์มะสิ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดติดตามหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกบริการนอกสถานที่ มีการบริการด้านการฝากเงิน การกู้เงิน สวัสดิการ และการประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน พมจ.ปทุมธานี มาให้กำลังในในการออกให้บริการครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวดปทุมธานี
 
 

  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
    โครงการ"อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ"
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561
 
    สหกรณ์ ฯ ออกบริการเคลื่อนที่
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561
 
    กิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561
 
    สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
    สืบสานประเพณี วันสงกรานต์
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
 
    โครงการ"อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ"
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
    โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
0
5
3
0
5
0