ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  สอ. พม.  
 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางพัชราภรณ์ เอ็นดู ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด และสมาชิกสหกรณ์ ฯ ผู้มีจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยได้รับความร่วมมือจากนายสมหวัง เจียสินเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครคลองเตย และคณะ ครูผู้สอนพร้อมอุปกรณ์ มาให้บริการถึงหน่วยงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 
 

หน้า:
1 2
 
  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    โครงการ"อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ"
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561
 
    สหกรณ์ ฯ ออกบริการเคลื่อนที่
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561
 
    กิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561
 
    สหกรณ์ ฯ ออกบริการนอกสถานที่
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
    สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
    สืบสานประเพณี วันสงกรานต์
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
 
    โครงการ"อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ"
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
    โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
0
1
8
9
4
1
6