ข่าวสารสหกรณ์
 
  ขอเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ในเดือนตุลาคมส่งเรื่องกู้มาภายในวันที่ 5 ตุลาคม  
  ประกาศเมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565

การประชุมสหกรณ์ในเดือนตุลาคม 2565 จะจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมีวาระดังนี้
- ประชุมพิจารณาเงินกู้ เวลา 9.30 น.
- ประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ค้ำฯ เวลา 11.00 น.

เนื่องจากในเดือนตุลาคมนี้มีวันหยุดพิเศษต่อเนื่องจึงขอเลื่อนมาเป็นวันดังกล่าว

ดังนั้นขอเรียนเชิญท่านสมาชิกส่งเรื่องกู้มาให้ทางสหกรณ์ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เพื่อจะได้ทันการพิจารณาเงินกู้ในรอบเดือนตุลาคมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ สอ.มาตรฐาน 2565
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 
 
    คำสั่่งแต่งตัังคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการอื่นๆ ปี2566
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการปี 2566
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 
 
    รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สมาคมฯ สสอ.รท.)
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสุ่มรางวัลทั่วประเทศ วันที่ 9 พ.ย. 2565
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน