ข่าวสารสหกรณ์
  สรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566  
  ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือน ก.พ. 2566  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566  
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
    ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566  
  ประกาศ โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษฯ 60 เดือน  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  
  ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือน มกราคม 2566  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  
  ประกาศ - วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2566  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566  
  ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือนธันวาคม 2565  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566  
  นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565  
  แจ้งวันหยุดช่วงปีใหม่ 30 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ม.ค. 2566  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565  
  ประกาศรับสมัคร สส.ชสอ. ปี 2566  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565  
  ประกาศรับสมัคร สสอ.รท. ปี 2566  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565  
  ประกาศ สอ.มาตรฐาน 2565  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
  คำสั่่งแต่งตัังคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการอื่นๆ ปี2566  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
  ประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการปี 2566  
    ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
  รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สมาคมฯ สสอ.รท.)  
    ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสุ่มรางวัลทั่วประเทศ วันที่ 9 พ.ย. 2565  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
  สรุปผลคะแนนสรรหาเพื่อเลือกตั้งสหกรณ์ฯ วันที่ 9 พ.ย. 2565  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
  วันพุธที่ 9 พ.ย. 2565 สหกรณ์หยุดให้บริการ 1 วัน  
    ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
  เงินคงสภาพปี 2566 (สส.ชสอ)  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
  เงินคงสภาพปี 2566 (สสอ.รท.)  
    ประกาศเมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  
 
  หน้า:
1 2
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน