ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  กิจกรรม CSR ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง  
 
  เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พม. ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยการปล่อยลูกปูม้าระยะแรกฟักและลูกปูม้าระยะวัยรุ่นลงสู่ทะเล และขยายพันธุ์ปะการังอ่อนหนังดอกเห็ด ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทะเลไทย หัวใจของชาติ"
 
 

หน้า:
1 2 3
 
  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
    กิจกรรม 5ส
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566
 
    รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 9
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 8
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 6
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
 
    ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
 
    ประชุมสัญจรคณะกรรมการฯ และอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน