ติดต่อสอบถาม
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์: off_coop@yahoo.com , coopmsds@gmail.com
โทรศัพท์: 02-354-7486 ถึง 02-354-7492
แฟกซ์: 02-354-7486 ถึง 02-354-7488 ต่อ 101, 116