ติดต่อสอบถาม
255 ตึกอาทิตย์ทิพอาภา (หน้าสนามบาส) ภายในสถานสงเคราะหฺเด็กหญิงบ้านราชวิถี
ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์: coop023547492@gmail.com, coopmsds1@gmail.com
โทรศัพท์: 02-354-7486 ถึง 02-354-7492
แฟกซ์: 02-354-7486 ถึง 02-354-7488 ต่อ 101, 116