ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศ การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560


ประกาศเข้าใหม่_1.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    กำหนดแนวทางการเลือกตั้งฯ
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
 
    ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
 
    ประกาศการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์(สส.ชสอ.)
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
 
    กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
 
 
    ประกาศเรื่องสมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิก (สสอ.รรท.)
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน