ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศ การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560


ประกาศเข้าใหม่_1.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ เรื่องปรับลดวงเงินรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
 
    ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
 
    สส.ชสอ.แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2561
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
 
    สสอ.รรท.แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2561
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
 
    ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน