ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ เรื่องวันปิดทำการ  
  ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565

คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด จัดกิจกรรมสหกรณ์สัญจร ใน จ.กาญจนบุรี เพื่อให้ความรู้และแนะนำการใช้บริการ สหกรณ์ ฯ จึงขอแจ้งปิดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565


วันปิด สหกรณ์.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565
 
 
    ขอข้อมูลสมาชิก
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ เรื่องวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
4
0
0
7
0
5
2