ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2564  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2564


ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2564.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
 
    การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2564
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
7
1
1
9
4
0