ข่าวสารสหกรณ์
 
  การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  
  ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564


สรรหาและรับปันผล-บำนาญ.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
6
0
8
3
7
1