ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565  
  ประกาศเมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 เริ่มปีบัญชี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 สมัครได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564


ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
6
0
8
3
5
5