ข่าวสารสหกรณ์
 
  สหกรณ์ฯ มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิก  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID – 19
รอบ 2(ระบาดระลอก 3)


ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอพักชำระหนี้เงินกู้.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564
 
 
    หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 
 
    ช่องทางติดต่อสหกรณ์ ฯ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564
 
 
    Add Friend มาเพิ่มเพื่อนกันเถอะจ้า
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
4
9
5
3
6
2