ข่าวสารสหกรณ์
 
  สหกรณ์ฯ กำหนดขั้นตอนตามกฎหมาย ปปง.  
  ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด กำหนดขั้นตอนต่อสมาชิกในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)


หน้าที่ต่อสามชิก 5 ขั้นตอน.psd
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ การรับสมัครสมาชิก สสอ.รท.
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
 
 
    หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฯ (ฉบับที่3)
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564
 
 
    สหกรณ์ฯ แจ้งยกเลิกใช้หนังสือคำขอกู้ฉุกเฉินฉบับเก่า
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
    การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
2
0
8
7
6
7