ข่าวสารสหกรณ์
 
  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฯ (ฉบับที่3)  
  ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ย (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป


ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    สหกรณ์ฯ กำหนดขั้นตอนตามกฎหมาย ปปง.
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ การรับสมัครสมาชิก สสอ.รท.
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
 
 
    สหกรณ์ฯ แจ้งยกเลิกใช้หนังสือคำขอกู้ฉุกเฉินฉบับเก่า
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
    การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
1
6
6
8
9
9