ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ เรื่องปรับลดดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  
  ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม 2.00 % เป็น 1.75 % ต่อปี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ รับสมัครตำเแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ ผลสอบตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
 
    การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
 
    รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกกรรมการ ประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
0
2
5
1
6
1