ข่าวสารสหกรณ์
 
  รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกกรรมการ ประจำปี 2564  
  ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีสมาชิกเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 จำนวน 21 ท่าน


รายชื่อผู้สมัครกรรมการ_2564.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประชาสัมพันธ์ สรุปการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
 
    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
 
    รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลสมนาคุณ ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
1
0
1
0
3
4