ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ เรื่องโรคที่สงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสงเคราะห์  
  ประกาศเมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศ เรื่องโรคที่สงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ มีผลตั้งแต่ 8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป


แก้ไขใบรายงานสุขภาพ สส.ชสอ.9-9-63.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ หมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ สหกรณ์ฯรับสมัครบุคคลตำแหน่งบริหารทั่วไป
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
 
    สหกรณ์ฯ ชี้แจงการส่งชำระสัญญาพักชำระหนี้
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
9
7
8
7
2
6