ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ย(ฉบับที่ 3)  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ย (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป


ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563
 
 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ Mobile App
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563
 
 
    ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) รับสมัครสมาชิก ปี 2563 - 2564
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2563
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ เรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
7
2
5
6
1
6