ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป


ลดดอกเบี้ยเงินกู้.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ หมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ เรื่องโรคที่สงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสงเคราะห์
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศ สหกรณ์ฯรับสมัครบุคคลตำแหน่งบริหารทั่วไป
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
9
7
8
7
3
2