ข่าวสารสหกรณ์
 
  ข่าวสาร เดือนธันวาคม 2562  
  ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562


ข่าวสหกรณ์ครั้งที่ 4.jpg
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    โครงการสวัสดิการเสริมคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563
 
 
    การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563
 
 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ Mobile App
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563
 
 
    ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) รับสมัครสมาชิก ปี 2563 - 2564
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
8
2
7
2
0
3