ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ หมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2563  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2563


การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสินเชื่อ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
 
 
    กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562
 
 
    สหกรณ์ฯ ออกบริการนอกสถานที่
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
 
    หลักเกณฑ์การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
3
5
6
1
9
6