ข่าวสารสหกรณ์
 
  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  
  ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562


กำหนดวันประชุม_2562.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    รางวัลสมนาคุณ ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
 
    ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
 
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรีกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562
 
 
    ประกาศ หมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562
 
 
    สหกรณ์ฯ ออกบริการนอกสถานที่
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
4
1
4
2
5
4