ข่าวสารสหกรณ์
 
  สหกรณ์ฯ ออกบริการนอกสถานที่  
  ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด กำหนดการออกบริการนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการราชาวดี(ชาย) บริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ และสวัสิการต่าง ๆ แก่สมาชิก ในหน่วยงานและบริเวณบริเวณใกล้เคียง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 12.00 น.
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ข่าวสาร เดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
 
    สหกรณ์ ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2563
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
 
    คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
 
    รางวัลสมนาคุณ ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
 
    ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
4
3
7
9
0
3