ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  สหกรณ์์ออมทรัพย์ฯ เพื่อพัฒนาสังคม  
 
  เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ได้จัดโครงการ"สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อพัฒนาสังคม" ณ สำนักสงฆ์ป่ามะขาม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีการมอบปัจจัย และ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น โดยมี นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพัฒนาสังคม
 
 

หน้า:
1 2
 
  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    พม. มอบรางวัลรถยนต์ สลากกาชาด 2564
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
 
    สหกรณ์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันขึ้นปีใหม่
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565
 
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
    การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. สำหรับสหกรณ์ฯ
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564
 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
7
6
7
2
3
4