ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต  
 
  เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 นางญาณี เลิศไกร รองประธานกรรมการดำเนินการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตให้แก่ทายาทของ นายนฤทธิ์ พงษ์กาญจนะ จำนวน 40,000 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 
 

  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
 
    สอ. พม.
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 
    โครงการ
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ พม. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560
 
    สุขสันต์วันสงกรานต์ 2560
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
0
0
4
6
8
4
5