ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565  
 
  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565

นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 โดยมีบุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 49 ทุนๆละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,500 บาท ซึ่งมี ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นตัวแทนเข้ารับทุน ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10 / 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 
   ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    พม. มอบรางวัลรถยนต์ สลากกาชาด 2564
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
 
    สหกรณ์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันขึ้นปีใหม่
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565
 
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
    สหกรณ์์ออมทรัพย์ฯ เพื่อพัฒนาสังคม
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
 
    การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. สำหรับสหกรณ์ฯ
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564
 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
8
9
3
0
6
7